Hội đồng Bình chọn

Hội đồng Bình chọn ”Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022 – Vietnam No. 1 Brand Awards 2022” được thành lập theo quyết định số 01  2022/ QĐ  DNCA ngày 20 tháng 12 năm 2021 do Thủ trưởng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á ký.

Hội đồng Bình chọn bao gồm các Chuyên gia thương hiệu đầu ngành, Các nhà hoạch định chính sách, Lãnh đạo các cơ quan, Hiệp hội trong nước và quốc tế.