Thông điệp Tổng giám đốc

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đối tác và Hội viên.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Gọi tắt: Trung tâm) là tổ chức phi chính phủ thành lập với mục đích nghiên cứu, hỗ trợ chính sách, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trung tâm đã và đang là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư các thị trường Đông Nam Á như: Singapore, Thái Lan, Myanmar, Campuchia,…

Với chiến lược phát triển dài hạn, Trung tâm đang tiếp tục công tác nghiên cứu về các lĩnh vực: Kinh tế, xúc tiến thương mại, … để rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Tích cực mở rộng hợp tác xây dựng mối quan hệ với Doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng mối quan hệ quốc tế.

Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm, tôi gửi đến Quý Cơ quan, Đối tác và hội viên đã luôn đồng hành, hỗ trợ cùng Trung tâm hoàn thành sứ mệnh kết nối cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế.

Kính chúc Quý cơ quan, đối tác và hội viên thành công và thịnh vượng./.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Thạc Sĩ TRẦN VĂN DOANH
Tổng giám đốc Trung tâm