CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

 

Đồng Hành Cùng Phát Triển

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (tên trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành), tên tiếng Anh: Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company, tên viết tắt: TECGROUP., JSC, được thành lập ngày 28/02/2011 với định hướng ban đầu là đầu tư, kinh doanh bất động sản và thời gian gần đây đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay TECGROUP đã vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên, khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên lĩnh vực năng lượng và bất động sản tại Việt Nam, khẳng định niềm tin với khách hàng và đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- PHÁT:
 Phát triển bền vững gắn liền với lợi ích của các cổ đông và cộng đồng.
- LỰC: Phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
- NHÂN: Phát triển bền vững gắn liền với lợi ích của các cổ đông và cộng đồngtrực – Chuyên nghiệp – Đoàn kết.