Ông ĐÀO VIẾT ÁNH TGĐ CÔNG TY CP XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTA BUS LINES

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ:
 
Doanh nhân ĐÀO VIẾT ÁNH
Chức vụ Tổng Giám Đốc
Đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTA BUS LINES
Mã số thuế 0312241579
Địa chỉ Số 01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Website https://futabus.vn/
Thương hiệu
Giới thiệu Doanh nhân Với hơn 18 năm trong ngành vận tải hành khách và Logistics, ông Đào Viết Ánh - Tổng giám Đốc FUTA Bus Lines đã có nhiều đóng cho Phương Trang – FUTA Bus Lines như đào tạo nhân sự nguồn, mở thêm các tuyến vận tải hành khách cố định, tiết giảm chi phí trong doanh nghiệp. 
Thành tích Năm 2021 vừa qua, ông Đào Viết Ánh đã cùng Tập Đoàn Phương Trang – FUTA Group trên hành trình “Trả ơn đất nước – Đóng góp cộng đồng” là một mốc son đáng nhớ khi nhắc đến. Ngày 19/05/2022, ông Đào Viết Ánh đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về Công Tác Phòng Chống Dịch.