Doanh nhân NGUYỄN NGỌC AN Tổng Giám Đốc CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ:
 
Doanh nhân NGUYỄN NGỌC AN
Chức vụ Tổng Giám Đốc
Đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
Mã số thuế 0300105356
Địa chỉ 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website www.vissan.com.vn
Thương hiệu
Giới thiệu Doanh nhân Ông Nguyễn Ngọc An là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí tại Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Tp. Hồ Chí Minh.
Thành tích